Geçtiğimiz yıl 1 milyon turist hedefini tutturan Gaziantep 2019 hedefini 2 milyon olarak belirledi.

Sanayisiyle Türkiye’nin altıncı büyük ihracatçı şehri olmayı başaran Gaziantep, bacasız sanayi olarak nitelendirilen Turizm’de de büyük bir atılım içinde. Gastronomi ve tarih kenti Gaziantep bu özelliklerini ön plana çıkararak farkındalığını artırma çabasında…

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, “Gaziantep olarak 2019 yılı Turizm Sezonunun iyi başladığını söyleyebiliriz. 2018’de 1 milyon turist hedefini tutturduk, yeni yılda da 2 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hedeflerimizin de üzerine çıkmayı ümit etmekteyiz” diyor.

Öztürk’le HKÜ Haber’den Kevser Şan, Gaziantep’teki turizm çeşitliliğini, tanıtım için yapılanları ve yeni hedefleri konuştu.


Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk

İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev, sorumluluk ve yetkileriniz neler?

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak amacımız; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak görevlerimiz arasındadır.

Genel olarak turizmimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Turizm, insanların gezme, görme, keşfetme, yeni insanlar tanıma gibi ihtiyaçlarının bir sonucu olarak doğmuştur. Ekonomik olanağa sahip olan bireyler, Gaziantep’in sahip olduğu tarihi ve turistik değerleri, müzeleri, otantik çarşıları görmek ve yerel lezzetlerinden tatmak amacıyla turistler ilimizi ziyaret etmektedirler.

Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için ne yapılması gerekir?

Turizmin ülkelerin gelişme çabalarına paralel ve onun bir uzantısı olarak, birinci derecede önem verilen bir sektör haline getirilmesi gerekmektedir. Turizm sektörüne, daha önceki yıllardan itibaren gereken önem ve önceliği veren ülkelerde, bu faaliyet kolunun milli gelir ve ödemeler dengesine sağladığı yararlar, pek çok, ülkeyi turizm sektörünün gelişmesi için yeni imkanlar yaratmaya zorlamıştır. Gelişmekte olan ülke olan Türkiye’mizde  ülkelerin bu derece ilgisini çeken, karşılaşılan ekonomik sorunların hafifletilmesinde ve dar boğazların aşılmasında bir ekonomik politika aracı olarak kabul edilen turizme gereken önemi verip, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız.

Gelecek öngörüleriniz neler? Bundan 5 yıl sonra turizmin ekonomiye nasıl bir faydası olur?

Turizmde meydana gelen bir birimlik gelişme, Türkiye ekonomisinde iki birimlik canlanma yaratıyor. Turizmin sürdürülerek devam ettirilmesi 5 yıl sonra hem bölgemize hem de şehrimize çok ciddi katkı sağlayacak ve turizmle kalkınma gerçekleşecektir. Çünkü Turizm Sektöründe, girdi alımları ile 54 sektörü doğrudan etkilemektedir.

Sektör; tasarım, dekor, marka ve su gibi faaliyetlere 1,3 milyar dolar harcıyor. Konaklama tesisleri yılda 9 milyar dolarlık satın alma yaparken, konaklama sektörünün ekonomiye yıllık net katkısı 11 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Beş yıldızlı bir tesiste yılda 150 ton civarında et ürünleri, 400 ton meyve-sebze, bin ton civarında da içecek tüketiliyor. Otellerin yıllık et tüketimi, Türkiye üretiminin yüzde 10’unu oluşturuyor.

Şu an turizmi ve kültürü geliştirmek adına yapılan faaliyetler neler ?

Kültür ve Turizmi geliştirmek adına, bir yandan kazılar yapılıp tarihi ve kültürel eserler gün yüzüne çıkartılıyor, Bir yandan fuarlar  yapılıp tanıtım ve pazarlama çalışmaları, bir yandan da konferanslar ve etkinlikler yapılıyor.

Gaziantep etnografi kültürünün yerelden evrensele taşınması için yürütülen projeler var mı?

Zaman zaman, ilimizin etnografi değerlerinin sergilendiği sergiler açılmakta. Ayrıca etnografi zenginliğimizin yer aldığı  kitaplar yayınlanmaktadır.

Gaziantep’teki turizm çeşitleri nelerdir?

Kültür Turizmi, Gastronomi Turizmi, Kongre Turizmi, İpekyolu Turizmi, İnanç Turizmi, Sağlık – Termal Turizmi.

Son zamanlarda “Müzeler Kenti” olarak da anılmaya başlanan Gaziantep’in bu yıl turizmde istediği hedefe ulaştığını söyleyebilir miyiz ?

Gaziantep olarak 2019 yılı Turizm Sezonunun iyi başladığını söyleyebiliriz. 2018’de 1 milyon turist hedefini tutturduk, yeni yılda da 2 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hedeflerimizin de üzerine çıkmayı ümit etmekteyiz.

Gaziantep’in UNESCO Gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağına” girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına mutfağıyla ünlü Gaziantep şehrimizin Türkiye’den ilk olarak dünyadaki 18 şehir arasına girmesi büyük bir emeğin ürünüdür. Şehrimiz açısından çok önemlidir. Üretkenliği, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak belirlemiş olan şehrimiz, diğer şehirler ile de uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedeflemekte ve böylelikle UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir. Kentin turizmi ve tanınırlığı açısından çok önemlidir.

Faaliyetteki Kültür merkezleri yapılarında hangi fonksiyonlar bulunuyor ve turizmimize katkıları nelerdir?

Kültür merkezlerinin asgari nitelikleri şöyledir.

Farklı sınıflardaki kültür merkezlerinde temel ünite çok amaçlı salondur. Sınıflarına göre çok amaçlı salon ve bununla ilişkili mekânlar ile kültür merkezinde yer alan kültürel faaliyetlere yönelik kütüphane, müze, sergi salonu, galeri, çalışma salonu, atölye, stüdyo, derslikler, halk kültürü belgeliği ve sinema gibi birimlerde bulunabilmektedir.

Bu yapılarda, fuaye, sergileme mekânı, sanat atölyesi veya stüdyosu, resim, heykel, seramik, fotoğrafçılık, tezyini sanatlar ile ağaç işçiliği, toprak işçiliği, dokuma, çalgı yapımı gibi geleneksel el sanatları ve benzeri farklı faaliyetlerin icra edileceği şekilde tasarlanmış salonlar, uygulamalı ders ve kurs mekânları, kültür merkezi bünyesinde, yapının bulunduğu yörenin kültürüne ait materyalin belgelenmesi ile elde edilen yazılı belge gibi taşıyıcı materyalin arşivlenerek korunması, saklanabilmesi ve kullanıcılara sunulmasına imkân veren halk kültürü belgeliği,, Projeksiyon odası, her türlü ses cihazları ile kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri bulunmaktadır.

HKUHABER – KEVSER ŞAN
FOTOĞRAFLAR – KEVSER ŞAN