Geçtiğimiz yıl YÖK’ün verdiği “Engelsiz Üniversite Nişanı Ödülü’’ alan üç üniversiteden biri olan HKÜ, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle bu ödüle layık görüldü. Merkezin müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Nilay Kayhan HKÜ Haber’e yaptıkları çalışmaları anlattı.

2016-2017 öğretim yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ortak bir Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini hayata geçirdi.

HKÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Fatma Şahin işbirliği protokolünü imzalıyor.

Merkezde işitme yetersizliği, gelişimsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma alanlarında değerlendirme, eğitim ve rehberlik hizmetleri yürütülmekte.

Merkezin amacı, özel eğitim gereksinimi olan bireylere ve ailelerine destek hizmetleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulama yapmak…

Merkezin başkanlığını Doç. Dr. Latife Özaydın yürütürken başkan yardımcılığını ise HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üy. Nilay Kayhan üstleniyor.

HKÜ Haber’den Hakan Yeter, Kayhan’la Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını konuştu…

Eski Rektör Tamer Yılmaz – Nilay Kayhan – Eğitim Fakültesi Dekanı Şener Büyüköztürk

Özel eğitim nedir? Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimlerine yönelik neler söylemek istersiniz?

Özel eğitim, 7 Temmuz 2018 tarihli 30471 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği gibi Bireysel, gelişim özellikleri ve eğitim  yeterlilikleri açısından akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin sosyal ve eğitim gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kendileri için hazırlanmış öğretim programları, personel ve uygun fiziksel düzenlemelerle yürütülen eğitimdir.

Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimlerinde kaynaştırma, bütünleştirme esastır. Akranları ile her kademede birlikte eğitim ortamlarına devam etmeleri Kaynaştırma Bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları şeklinde tanımlanmıştır.

Kaynaştırma bütünleştirme eğitim uygulamaları, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir.

Bu bağlamda engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alındığı ülkemizde, üniversitemiz engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlemeler yapmakta, akademik, sosyal ve kültürel katılımlarını desteklemektedir.

Merkezde yapılan bir kutlama

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı  Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden bahseder misiniz?

Eğitim öğretim her birey için temel bir haktır. Ailede başlayan bu süreç okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları sonrasında üniversitelerde devam etmektedir.

Mezunlarına akademik, sosyal, kültürel yönden bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı hedefleyen üniversiteler; bir bakıma gençlerimizin bilimsel düşüncenin önemine inanan, iletişim becerileri yönünden olumlu bir tavır gösteren, insan haklarına saygı duyan, demokratik tutum sergileyen ve dünya vatandaşı olma yolundaki yeterliklerine katkı sağlayan eğitim kurumlarıdır.

Bu bağlamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olarak çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrencilerimize kazandırmayı, her öğrencimizi hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ilkeleri benimsemiş eğitimin kanıt temelli, adil bir hak olduğu gerçeği ile mesleki uygulamalar yapan mezunlar olarak uğurlamayı hedeflemekteyiz.

Merkezdeki eğitimler

Yükseköğretimde özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik ne tür düzenlemeler yer almaktadır? Bu konuda HKÜ’deki çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?

Üniversiteler engeli olsun olmasın her birey için adil ve hak temelli eğitimi vermekle sorumlu kurumlardır. Bizler HKÜ Özel Eğitim olarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olacaklarına inanıyor ve bu amaçla eğitim planlamalarını yapıyoruz. Dolayısıyla üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin hiç kimsenin gerisinde kalmadan eşit şartlarda eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri için hak ettikleri desteği bir ekip bilinci içinde sunmaya gayret ediyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaç ve faaliyetleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Özel eğitim alanı uygulamaya dayalı bir alandır. Bu nedenle HKÜ ve yerel yönetim işbirliği ile özel eğitim uygulama ve araştırma merkezimizin gerek lisans gerekse lisansüstü mezunlarımıza uygulama becerilerinin, girişimcilik ve mesleki bilgi ve becerilerinin desteklenmesi yönünde katkı sağlayacağı düşünülmekte, bu amaçla eğitimleri süresince tüm uygulama ve etkinliklere katılımları desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını yapabilmeleri açısından, aileler ve erken gelişimsel destek gereksinimi olan, özel gereksinimli 0-4 yaş aralığındaki çocuklar ile birebir ve grup eğitimleri yapmaları konusunda fırsat sunulmaktadır.

Bu eğitimleri planlama, yürütme ve sonuçlandırma imkânı tanıdığımız uygulama araştırma merkezimizde öğrencilerin yaş aralığı, uygulama programları değişiklik göstermekte ve eğitimler kanıt temelli olarak takip edilmektedir.

HKÜ HABER MERKEZİ RÖPORTAJ HAKAN YETER