Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) stratejik yol haritasını belirlemek amacıyla akademik ve idari yöneticilerin katılımıyla ‘Kalite ve Strateji Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Gaziantep’te düzenlenen Kalite ve Strateji Çalıştayı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademisyenleri ile idari personeli, ortak akıl platformunda buluştu.

Çalıştay, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe  SÖZEN‘in yaptığı açılış konuşması ile Cumartesi günü başladı.

HKÜ Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kalite ve Strateji Çalıştayı ile üniversitenin yol haritası çizildi. HKÜ Akademik ve İdari Personel Yöneticilerinin bir araya geldiği ortak akıl platformunda, vizyonel hedefler ve bu bağlamdaki stratejik kararlar gözden geçirilerek yeniden tasarlandı.

Çalıştay programı; HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Dr. Öğretim Üyesi Saadet Uğurlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde fakültelerin stratejik planları değerlendirilerek yeni stratejik yol haritası belirlenip vizyon ifadesine nasıl ulaşılabileceği hakkında sunumlar yapıldı.

HKÜ’NÜN 2023 VİZYONUNA YÖNELİK STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Kalite ve Strateji Çalıştayı kapsamında; “Şu anda neredeyiz, nerede olmayı istiyoruz, gelişmemizi nasıl ölçebiliriz, olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz, başarılı kabul edilen Türk ve dünya üniversitelerinin genel stratejileri ve vizyonel hedefleri nelerdir, HKÜ mensubuna göre başarı nedir, HKÜ’nün güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, Mevcut çevresel koşullar (fırsatlar ve tehditler) nelerdir, HKÜ hangi stratejik önceliklere ve vizyonel hedeflere temel oluşturmalıdır, HKÜ’de ne gibi sosyal etkinlikler sürdürülmelidir?” gibi sorular ile HKÜ’nün 2023 vizyonuna yönelik stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirildi. Stratejik planlama çalışmalarının odağına uluslararasılaşma, dijitalleşme, disiplinlerarasılaşma ve kurumsallaşma temalarını ön plana koyan çalıştayda; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, AR-GE, yönetim süreçleri ve toplumsal katkı alanlarında üniversitenin yeni stratejik hedefleri belirlendi.

KURUMSAL SİNERJİ İLE ORTAK AKIL PLATFORMU

2018 Aralık ayında “ISO 9001: 2005 Kalite Yönetim Sistem Belgesini” alan ve bu bağlamda çalışmalarına yön veren HKÜ, ulaşmak istediği hedeflerin ölçülebilir tanımlamalarını yapmak amacıyla organize ettiği ve iki gün süren çalıştayda kurumsal sinerji oluşturdu. Oturumlar halinde gerçekleşen ve ekip çalışmalarıyla yapılan çalıştayda, üretilen yeni fikirlerle binlerce veri elde edildi. Her tür fikre ve bilgiye önem verilen Kalite ve Strateji Çalıştayında, gruplara ayrılarak çeşitli ekip çalışmaları yapan HKÜ, ortak çalışmalarda binlerce fikir ve strateji üretti. Her günün sonunda tüm bilgiler toplanarak ayrı ayrı işlendi. İşlenen bilgiler sonuca gitmek için toplandı ve bu şekilde Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilerleyen yıllardaki yol haritası tasarlandı.

Kalite ve Strateji Çalıştayının ikinci gününde; HKÜ Akademisyenleri ve İdari personeli gruplara ayrılarak çeşitli ekip çalışmaları ile ortak akıl platformunda fikir ve strateji kararları aldı.

Çalıştayda Hasan Kalyoncu Üniversitesi  vizyonu yeniden tasarlanarak, stratejik amaçlar ve hedefler yeniden oluşturuldu.

HKÜ’YÜ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Stratejik yönetim aşamalarının da belirlendiği Kalite ve Strateji Çalıştayında konuşan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen: “Mükemmel bir çalışma oldu. Hasan kalyoncu Üniversitesi olarak çok hızlı ilerliyoruz. Kısa zamanda çok büyük çalışmalara imza attık. Çalıştayda en çok araştırmalar ve akademik çalışmalar konusu üzerinde durmak istedim. Üzerinde duracağımız en önemli konuların başında; akademik çalışmalar, atıflar, yayınlar ve araştırmalar olacak. Öğrencilerimizi çok yönlü geliştirmek için hedeflerimiz var. Kurumsallaşma noktasında ciddi çalışmalarımız oldu. Kalite Koordinatörlüğü ile çok çalışmalar yaptık. Bütün idari birimlerimiz çok yoğun çalıştı. Güçlü bir akademik kadromuz var. Üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Çalıştay oturumların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi…

HKU HABER MERKEZİ