Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) KALMIREC Göç Araştırma Merkezi müdürü Doç. Dr. Emel Topçu Bosna Hersek’te “Göçmenlik ve Sosyal Uyum” toplantısına katıldı.

Toplantıda, göçmenlerin göç ettikleri ülkede, sosyal uyum sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştıkları, bu zorlukları nasıl aşabilecekleri üzerinde duruldu.

Görüşülen konular arasında en çok karşılaşılan sorunun dil sorunu olduğu, dil bilmemenin sosyal yaşama katılımı geciktirdiği ve engellediği fikirleri üzerinde duruldu.

“Göçmenlik ve Sosyal Uyum” toplantıları Hollanda, Avusturya, Türkiye ve Bosna Hersek’te katılımcılarla gerçekleştiriliyor.

HKÜ Kalmirec müdürü Doç. Dr. Topçu da konular hakkında Türkiye örnekleri sunarak ‪”Göçmenlik ve Sosyal Uyum” toplantılarına katkı sunuyor.

HKÜ HABER MERKEZİ – FATMA ÖZCAN