Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Göç Araştırma Merkezi KalMIREC 9- 10 Aralık tarihinde Göç, Savaş, Kadın Sempozyumu düzenleyecek.

Sempozyumun açılış konuşmasını HKÜ Rektör vekili Prof. Dr. Edibe Sözen’in yapacak. İki gün sürecek sempozyuma çok sayıda protokol üyesi katılacak olup programı yurtiçinden ve yurtdışında birçok katılımcı takip edecek. Sempozyumun başlangıcı “Mezopotamya’da Kadın Olmak” toplantılarının katılımcılarının konuşmalarıyla olacak, “Savaş ve Zorunlu Göç Tecrübeleri ve Bu Tecrübelerin Savaş Mağduru Kadınlara Yönelik Çalışmalara Yönlendirmesi” konulu oturumla devam edecek.

Oturum başkanlığını KalMIREC müdürü Prof. Dr. Emel Topçu yapacağı oturumda dünyanın dört bir yanında liderlik yapan kadınlar konuşacak. Birinci oturumda panelistler, Bosna Hersek Medica Zenica Travmaya Uğramış Kadınlar Rehabilitasyon Merkez Müdürü Sabiha Husiç, Londra İngiltere’den IOFC Migrants and Refugees as Rebuilder Programı Yöneticisi Dr. Muna İsmail ve Gaziantep Kadın Destekleme Derneği Yöneticisi Jomaana Bazboz’dan oluşmakta.

Savaş, Göç, Kadın Konusunda Akademik Çalışmalar oturum başkanı ise Prof. Dr. Edibe Sözen yapacak ve panelistler Bosna-Hersek’den Dr. Sabiha Husiç “Savaşta Cinsel Şiddete ve İstismara Uğramış Mağdur Kadınlar İçin Kapsamlı Destek” adlı konuyupaylaşacak, Malezya Bilim Üniversitesi’nden Dr. Hamoon Khelgha’da “Meşruluk için Hicret: Kadınların Devlet Topraklarına, Işid’e Katılımları” adlı konular hakkında fikir verecekken, Harran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mahmut Kaya ise “Savaş ve Göç Kıskacında Suriyeli Mülteci Kadınlar” başlıkla sunumunu gerçekleştirecek.

Program yarım saatlik bir aranın ardından 16.30’da Doç. Dr. Tuba Büyükbeşe’nin başkanlığında üçüncü oturumla devam edecek. Üçüncü oturumun panelistleri, Ankara’da yaşayan Gönüllüler Grubu Kurucusu Nezahat Albay, “Savaş Mağduru Kadınlara Türk Kadınlarının Ensarlık Görevi: Gönüllüler Grubu, Ankara Örneği” başlıklı çalışmanın sunumunu gerçekleştirecek. Mezopotamyada Kadın Olmak Üyelerinden Hala Alghawi ise “Kadın Liderliğinde Sağlık Sorunlarına Çözümler ve Savaş ve Göçün Kadın Sağlığına Etkisi” adlı konuyu anlatacak. Jehan Sayed İssa “Savaş ve Göçe Maruz Kalan Kadınların Edebiyat Çalışmaları ve Geleceğe Etkisi” Ola Batta ise “Postmodernizmin Mezopotamyadaki Kadınlara Savaş ve Göç Bağlamında Etkisi” adlı sunumları gerçeleştirecekken Gaziantep Bülbülzade Vakfından Perihan Kaya “Muhacir Kadın ve Yetim Çocuklara Yönelik Saha Çalışmaları” izleyenlerle paylaşacak. KADEM Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan Gaziantep Halep karşılaştırması yaparak “Savaş ve Göç Türk Kadınını Nasıl Etkiledi? Savaş ve Göç Öncesi Gaziantep – Halep Serüveni” adlı konuları paylaşacak olup son olarak, Şehadet Gerçek “Savaş ve Göç Mağduru Kişilere Yönelik Sivil Toplum Çalışmalarında Kadınların İnşa Edici Yönü” adlı sunumu gerçekleştirerek üçüncü oturumu soru cevap bölümüyle tamamlanacak.

Sempozyumun ikinci günü Gaziantep’te çalışan STK’ların tanıtım fuarıyla başlayacak. Fuarda stant tanıtımlarının hemen ardından, Eleştirel Bakış başlığı altında ünlü Gazeteciler Sempozyumu Değerlendirecek. Gazeteciler Oturumunun başkanlığını KADEM Gaziantep İl temsilcisi Gazeteci Sabiha Doğan yapacak. Panelistler ise Yeni Şafak Gazetesinden Ayşe Böhürler, Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan, TRT World Çalışanı Can Hassasowi ve yine TRT World’dan İsmihan Yılmaz olacak. Sempozyum Sertifika Töreni ile sona erecek.

Programda simultane tercüme yapılacak olup tercüme dilleri ise Türkçe, Arapça ve İngilizce’den oluşmakta.

Panelistlerin Kısa Öz Geçmişleri;

Sabiha Husić

2014 yılında Uluslararası “Dünya Kadınları Ödülü” nü kazanan doktor Husic, Kadın barış ustası olarak 2013 yılında Avrupa Aktif Vatandaşları Ödülünü kazandı. Yine önceki yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla Bosna’da 2009 yılında başka birçok ödüle layık görüldü. Psikoterapist, Dinlerarası barış inşası ve Bosna-Hersek’teki (BH) NGO “Medica” Zenica’nın direktörü. Doğrudan savaştan kurtulanlar ve savaş sonrası cinsiyete dayalı şiddet olaylarıyla doğrudan çalışıyor. Ayrıca, Sabiha Husić, hayatta kalanlara ve hayatta kalanlara savaş suçları, cinsel şiddet ve BH’deki diğer cezai suçlara tanık olanlara destek olmak için ilk kurumsal ağı başlattı, geliştirdi ve çalıştıran kişidir. Hayatta kalanlarla çalışma konusunda birçok yayının yazarı ve ortak yazarıdır ve BH’de ve ayrıca sosyal koruma, toplumsal cinsiyet konusunda uluslararası düzeyde uluslararası pek çok politika ve yasa geliştirmeye ve benimsemeye başlamış ve katılmıştır. Temelli olarak şiddet, cinsiyet eşitliği, barış inşası ve insan haklarının korunması konularında çalışmaları devam etmektedir.

Dr. Hamoon Khelghat

Doost, Singapur Ulusal Üniversitesi’nden (NUS) Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahiptir olan Khelghat, Halen Malezya Bilim Üniversitesi’nde Küresel Sürdürülebilirlik Çalışmaları Merkezi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Buna ek olarak, Washington DC, ABD’de Uluslararası Kadınlar Güvenliği’nde (WIIS) “Toplumsal Cinsiyet, Barış ve Güvenlik (GPS) Gelecek Nesil Lideri” dir. Başlıca araştırma ilgi alanı olup, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya’daki toplumsal cinsiyet ve siyasi şiddetin kesişmesinde, kadınların militan selefi örgütleri tarafından kontrol edilen bölgelere göçlerinin stratejik mantığına odaklanmasına üzerine çalışmalar yürütüyor. Uzmanlığı ayrıca sürdürülebilirlik çalışmalarında ve insan güvenliğinde cinsiyet rolünü de içermektedir. Çalışmaları, Çatışma ve Terörizm Çalışmaları, Terörle Mücadele Eğilimleri ve Analizi Dergisi ve Uluslararası Güvenlik İşleri Dergisi’nde yayınlandı. Channel News Asia’da sıklıkla siyasi analist olarak görünmektedir.

Doç. Dr. Mahmut Kaya

Harran Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. Dünden Bugüne Çok Eşlilik (Çıra Yayınları-2008), Aşiret Modernleşmesi (Çıra Yayınları- 2015) ve Türkiye’deki Suriyeliler (Hiper Yayın- 2017) adlı üç eseri ve akademik konularda çeşitli kitap bölümü, makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Çalışma Alanları: Sosyal Değişme, Modernlik/Modernleşme, Türkiye Modernleşmesi, Evlilik, Çok Eşlilik, Aşiret Sosyolojisi, Göç ve Suriyeli Mülteciler

Dr. Muna Ismail

İngiltere’de İş Değişim Girişimi Program Yöneticisi (IofC)  olan Ismail, Çatışma sonrası ülkelerde Sürdürülebilir Geçim gelişimi için bozulmuş kurak ekosistemlerde arazi restorasyonu tutkusu olan bir bilim adamı ve çevrecidir. Son 4 yılda hem Afrika Boynuzu’ndan hem de çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerden yerleşik mülteciler için Rebuilders Eğitimi olarak Mülteciler geliştiriyor. Bu eğitim kapsamında, yüksek nüfuslu göçü olan Çatışma Sonrası ülkeler için Sürdürülebilir Geçim Modülü’nü yönetiyor ve geliştiriyor. Ismail, göçmen ve mülteci yetişkin eğitimi programlarının geliştirilmesi için AB Erasmus fonu tarafından finanse edilen bir Stratejik Ortaklık projesini 2016-18 arasında koordine etmiştir. 12 yıldan fazla bir süredir Muna, zihinsel sağlık yardımcısı Mind de dahil olmak üzere çeşitli İngiliz hayır kurumlarıyla çalıştı. Doktora araştırmasını 2011’de King College London’da tamamladı ve ardından 2012’de University of London’daki Eczacılık Fakültesi, Londra College College’da ve 2013-14’te Kew’de bulunan Royal Bot anic Garden’da doktora sonrası araştırma analisti yaptı. Gıda güvenliği için Afrika Boynuzu’ndaki kurak toprak yabani mahsulleriyle ilgileniyor. Halen Yeheb tesisinin yenilenmesi ve Somaliland’daki merkezi bölgelerin tohumlarını kullanarak Somaliland’da olası evcilleştirme üzerine büyük bir proje geliştirmek için çalışıyor. Somali bölgesine özgü olan sert, kuraklığa dayanıklı bir bitki olan Yeheb, hem hayvanlar hem de insanlar için bir besin kaynağıdır.

Nezahat Albay

1970 Bolu Gerede doğumlu olan Nezahat Albay ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli okullarda Tarih Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 28 Şubat sürecinde istifa eden Albay, iş hayatına özel bir yayın evinde editör olarak devam etmiştir. Çalıştığı bölgede Somalili mülteci ailelerin, görünmeye başlamasıyla Albay’ın dikkati bu aileler üzerine yoğunlaşmıştır. Mülteci aileleri ziyaretleri sırasında, tanıştığı Somali’deki iç karışıklıkta babalarını kaybetmiş, anneleri ile yaşayan altı çocuklu aileden etkilenerek, onları evine almış ve beş yıl aileyle birlikte yaşamıştır. Ailenin Kanada’ya gitmesinden sonra başka Somalili Mülteci ailelerin ziyaretlerine devam etmiştir. Bu arada Suriyeli Göçmenlerin Ankara’da gecekondu bölgelerine yerleşmeleri üzerine arkadaşlarıyla beraber Gönüllülük Hareketini başlatmıştır. 2014 Şubat ayında açıktan atama ile tekrar öğretmenliğe dönen Albay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmıştır. Orta düzeyde Arapça bilen Nezahat Albay, şu an Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesinde Ankara Milli Eğitim İl Koordinasyon Ekibi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hala Alghawi

Şam Üniversitesi’nden yüksek lisans yapmış olan genel cerrah Alghawi, Suriye Parlak Gelecek Örgütü’nün kurucu üyesi olup aynı dernekte zihinsel sağlık ve psikolojik destek vermekte. Kadın Koruma ve Güçlendirme Programları uygulamacı olarak çalışmakta. Bütün Suriye vatandaşları için özgürlük ve adalet için kampanya yürüten, özgürlük hareketi için Ailelerin Eş Kurucusu ortaklığı görevlerini de yürütmekte.

Ola Batta

Sosyal girişimci ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Batta, 2009 yılında Halep Üniversitesi’nde engelli amalar için sesli okuma kütüphanenin kurucu üyesidir. Ve 2015’te Doğu Halep Şehri’nde savaşta olan engelli çocukları desteklemek için “Geleceğin Filizleri” Girişimi’ni kurmuştur. Suriye’deki çatışmalarında çocuklar için 5 yıl boyunca acil durumda eğitimi desteklemek için çalıştı ve yüksek öğrenim ve gelişime erişimde gençleri desteklemek için hareketlerin aktif üyesi oldu.

Sabiha Doğan

Gaziantep’te doğan Doğan, tarih ve halkla ilişkiler mezunu. Tarih bölümündeki yüksek lisans tezini Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadın üzerine yaptı, doktora eğitimini yarım bıraktı. Hâlen iletişim fakültesinde ikinci yüksek lisansını sürdürmektedir. Çeşitli gazete ve süreli yayınlarda yazıları yayınlanan Doğan’ın yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır. Milat gazetesindeki köşe yazarlığını sekiz yıldır devam ettiren Sabiha Doğan, KADEM Gaziantep Temsilcisidir Gaziantep’te doğan Sabiha Doğan tarih ve halkla ilişkiler mezunu. Tarih bölümündeki yüksek lisans tezini Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadın üzerine yaptı, doktora eğitimini yarım bıraktı. Hâlen iletişim fakültesinde ikinci yüksek lisansını sürdürmektedir. Çeşitli gazete ve süreli yayınlarda yazıları yayınlanan Doğan’in yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır. Milat gazetesindeki köşe yazarlığını sekiz yıldır devam ettiren Sabiha Doğan, KADEM Gaziantep Temsilciliği görevini devam ettirmektedir.

Şehadet Gerçek

1990 yılında Kayseri’de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde Yetim Anneler üzerine yaptığı tezle yüksek lisansını bitirdi. 2012 yılından bu yana Gaziantepte çeşitli kurumlarda çalıştı ve sivil toplum çalışmalarında yer aldı. Gençler, yetimler, kadınlar ve eğitim alanlarında sivil toplum çalışmaları ve liderlikleri bulunmaktadır. Halen Anadolu Platformu’nda, Anadolu Kadın ve Aile Derneğinde yer alan Gerçek, Anadolu Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu’nda ve Türkiye Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları Konseyi Yönetim Kurulu’nda gönüllü olarak yer almakta ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde koordinatör olarak çalışmaktadır.

Jahan Sayed Issa

Suriye, İdlib’li, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümü mezunu , Arap Edebiyatında yüksek lisansa yapmakta olan Issa, hikaye, makale ve şiir yazarı. Yakın zamanda “insanların istediği” isimli bir kitap yazdı. Birçok yerel ve uluslararası ödül kazandı. Makaleler ve edebi eleştiriler yazıyor. Hem sosyal hem de kültürel alanlarda aktivist olan yazarın birçok öykü ve makaleleri İngilizceye çevrildi. Filme dönüştürülmüş bir hikayesi de birçok uluslararası festivalde gösterime girmiştir.

Perihan Kaya

Gaziantep Nizip ilçesinde doğan Perihan Kaya evli ve 3 çocuk annesi. 13 yıldır STK alanında faaliyetler yürütmektedir. Özelde üç çocuğu olan perihan Kaya 10 yıldır yürüttüğü Yetim çalışmaları sebebiyle yetimlerin annesi olarak tanınmaktadır. Ayrıca Bülbülzade Vakfının Suriye koordinasyonunda kadın ve Yetim çalışmalarını yürütmektedir. Resmi olarak ta Şehitkamil belediyesi Yetim koordinasyon merkezinin yöneticiliğini yapmaktadır.