Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), STM Şirketi, SETA ve Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KALMEC) iş birliği ile HKÜ ev sahipliğinde “Savunma Politikaları ve Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı” gerçekleştirildi.

HKÜ önemli bir etkinliğe daha imza atıldı. Savunma Politikaları ve Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı, farklı üniversitelerden uzman akademisyenleri ve sektör temsilcilerini ağırladı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sertifika programında, toplam dokuz ders yer aldı.

Dr. Celal Sami Tüfekçi

Savunma ve Sanayii Politikalarının detaylı olarak anlatıldığı sertifika programında ilk dersi SSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi verdi.

“Türk Savunma Sanayiinde Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifi” konulu konuşmasını yapan Tüfekçi, savunma sanayiinin tarihsel gelişim sürecini anlattı.

Savunma sanayiinin hızla geliştiğini ve insan kaynakları sayısının artması gerektiğini ifade eden Celal Sami Tüfekçi, gelişmiş ülkelerden örnek vererek, savunma sanayiinin gelişimi için yapılacak çalışmaları aktardı.

KALMEC Müdürü ve HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan ise savunma sanayiinin son 20 yılda büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti.

Savunma sanayii alanının aynı zamanda multidisipliner bir alan olduğunu ifade eden Aslan, farklı disiplinlerden insan kaynaklarına ihtiyaç olduğuna değindi.

ÖNEMLİ SUNUMLAR YAPILDI

HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan, “Savunma Kavramı, Politikaları ve Stratejilerine Giriş”, HKÜ Öğretim Üyesi Doç Dr. Murat Aslan , “Türk Savunma Sanayiinin Tarihsel Gelişimi”, HKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mazlum Çelik, “Terörle Mücadelede Savunma Teknolojileri”, HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Ercüment Karapınar ise “Savunma Sanayiinde Gelecek Trendler: Otonom Sistemler, Yapay Zeka ve Siber Uzay” konularında sunumlar yaptı.

Sertifika programının ikinci gününde ise Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, “Türkiye’nin Askeri-Endüstriyel Kompleksi”, SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz, “Savunma Sanayi ve Ar-Ge Çalışmaları”, Savunma Uzmanı Arda Mevlütoğlu, “Türkiye”nin üç deniz stratejisi”, Savunma Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Dr. Merve Seren, “Hava Harbinin Dönüşümü ve Hava Savunma Sistemleri”, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ise “Uluslararası Güvenlik ve Savunma” konularında dersler verdi.

HKÜ HABER MERKEZİ